CENNIK


    Odpłatność za pobyt w NZOZ PAŁAC:

  • pobyt w pokoju 3 osobowym 4900 - 5300 zł/m-c
  • pobyt w pokoju 2 osobowym 5500 - 6000 zł/m-c
  • pobyt w pokoju 1 osobowym 6600 - 7500 zł/m-c

Zapraszamy !


Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom i innym podmiotom uprawnionym wynikające z ustawy (zgodnie z art. 28 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz.1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115, 1515 z późn.zm.). *

  • Za jedną stronę kopii albo wydruku — 1,00 zł
  • Za sporządzenie kopii, wyciągu lub odpisu na elektronicznym nośniku danych (o ile szpital dysponuje taką formą) — 5,00 zł

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok - 80 zł

Wygoda   Opieka   Bezpieczeństwo

© 2014 Dom Opieki Pałac     Strona głównaO nasOfertaGaleriaPanoramaVideoCenyKontakt

ul. Leśna 27; 05-270 Warszawa-Marki; Telefon: 22 771 31 86